Charles Explorer logo
🇬🇧

Housing Culture

Class at Faculty of Education |
O02317025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Úvod, seznámení s tématikou výuky tvorby bytového interiéru s jednotlivými přednáškami a cvičeními

- Geografické, historické, společenské, psychologické souvislosti tvorby lidského obydlí.Sociologie bydlení, teorie kulturních vzorců, teorie osobního teritoria atd.

- Základy ergonomie, antropometrie a jejich uplatnění v tvorbě nábytku(ležení, sezení atd.)

- Provoz a bezpečnost v bytě, základy racionálního provozu v bytě, zařizování bytu, zařizovací předměty, typy nábytku, funkce jednotlivých nábytkových předmětů

- Návštěva Uměleckoprůmyslového muzea v Praze s odborným výkladem historie nábytku

- Způsoby zařizování vybraných částí bytu, kontrola podle probíhajících činností v bytě

- Mikroklima a ekologie v bytě.Osvětlení, větrání, další zdravotní aspekty.Kompletace bytového interiéru- barevnost, desén, estetická kriteria, bytový textil

- Doplňky v bytě, základní pravidla rozmístění, kompletace aj.Výtvarné a užité umění v bytě

- Video:Bydlení na půdě

- Návštěva IKEA a Domov Praha. Rozbor dostupného nábytku na našem trhu

- Test pro zápočet

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích a na exkurzích

- Zpracování tří seminárních úkolů

- Úspěšnost v závěrečném testu

Annotation

The course deals with sociology of living, theory of cultural patterns and theory of personal territory. It highlights principles of ergonomics and anthropometrics in furniture production, principles of rational and safe flat operation.

The course outcome is an independently conducted study on flat interior which would meet the principles of healthy living, aesthetic criteria and cost requirements.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.