Charles Explorer logo
🇬🇧

Chemistry and Ecology

Class at Faculty of Education |
O02317028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Úvod do studia. Vazba chemie ke studovanému oboru

- Chemie kolem nás

- Bezpečnost a hygiena práce s chemickými prostředky v domácnosti

- Ekologie provozu domácnosti. Makromolekulární látky používané v domácnosti

- Plasty, lepidla, tmely, nátěrové hmoty

- Druhy textilních vláken- přírodní, syntetická

- Chemie každodenní hygieny člověka

- Nečistoty, mýdla, saponáty, avivážní prostředky

- Kosmetické prostředky

- Rozpouštědla.Chemické čištění oděvů. Odstraňování skvrn

- Chemie potravinářská. Hlavní živiny, vitaminy, enzymy

- Biochemické procesy probíhající při úpravách pokrmů

- Metabolizmus živin

- Provoz domácnosti a životní prostředí

- Chemické složky životního prostředí a jeho znečištění popř. devastace (vzduch, voda, půda, ekosféra)

- Problematika odpadů z domácnosti

- Chemické procesy významné v domácnosti a v životním prostředí

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích

- Zápočtové testy

Seminární práce

Annotation

The course is aimed at environmental education, healthy life style and care of the environment. It studies basic biochemical processes in the body and prepares students for further education in the field of nutrition and healthy development.

It analyses factors influencing quality of the environment.