Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of Nutrition

Class at Faculty of Education |
O02317032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností z oblasti technologie přípravy pokrmů s aspektem budoucího uplatnění ve výuce předmětu Výživa a příprava pokrmů na základní škole.

- Technologie přípravy pokrmů - přípravná fáze, druhy tepelné úpravy, změny vlastností surovin vlivem tepelných úprav, příprava pokrmů zastudena Zadání seminární práce - praktické cvičení pro žáky ZŠ (menu, výběr potravin, normování, rozpis činností aj.).

- Teoretická část výuky bude probíhat v úterý dle rozvrhu

- Praktická cvičení se budou konat na pracovišti v budově ZŠ Socháňova, Praha 6 v termínech:

* Skupina A: 21.10. + 4.11. + 11.11.2005

* Skupina B: 25.11. + 2.12. + 9.12.2005

Podmínky udělení zápočtu:

- 100% účast na pěti cvičeních

- Úspěšné absolvování všech zadaných testů

- Zpracování seminární práce dle zadání.

Annotation

The seminar focuses on the role of nutrition in illness prevention, on infiltration of harmful substances into the food chain. It deals with alternative trends in nutrition and new food products (bio-products, functional food genetically modified food, etc.) Students should also practically handle some of the technologies.