Charles Explorer logo
🇬🇧

Gymnastics

Class at Faculty of Education |
O02317033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Teorie gymnastiky, pojetí gymnastiky ve školní TV

- Sportovní druhy gymnastiky (moderní g., sportovní soutěžní aerobik, skoky na trampolíně aj.)

- Rytmické druhy gymnastiky (balet, modern dance, jazz dance atd.)

- Správné držení těla

- Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice

- Zdravotně orientovaná zdatnost v MGF

- MGF protahovacího charakteru (strečink)

- MGF posilovacího charakteru (kalanetika, kondiční kulturistika apod.)

- MGF aerobního charakteru (aerobik, step aerobik aj.)

- MGF a věkové zákonitosti

- Pojetí fitnes

Podmínky k zápočtu:

- Seminární práce na téma pohybového programu pro celou rodinu gymnastického charakteru

Aktivní účast v pohybové výuce

Annotation

Gymnasics in school and out of school physical education. Sport forms of gymnastics.

To be fit with gymnastic. Health aspects in physical condition of gymnastic.

Good posture. Fight sports (judo, karate) in school and out of school physical education.