Charles Explorer logo
🇬🇧

Winter Training Course

Class at Faculty of Education |
O02317034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Zásady pobytu a pohybu na horách, s lyžařskou výstrojí, výzbrojí, s mazáním a údržbou lyží. Základní dovednosti na sjezdových a běžeckých lyžích.

- Klouzání, bobování, sáňkování, bruslení, hry a soutěže na sněhu.

- Didaktiku činností vzhledem k dětem předškolního a mladšího školního věku

- Vedení lyžařských výchovně výcvikových zájezdů škol, škol v přírodě v zimním období

- Postupy regenerace

- základy automasáže

- Aktivity pro využití ve volném čase

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast v semináři

Annotation

Activities and games in winter on snow. Basic of skiing skills on ski and cross-country ski.

Didactic and methodical principles of this activities for children.