Charles Explorer logo
🇬🇧

Summer Training Course

Class at Faculty of Education |
O02317037

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Základní znalosti a zvládnutí dovedností potřebných pro pobyt v přírodě a pro provozování vybraných sportů

- Tábornické znalosti, dovednost orientovat se v přírodě, pracovat s přírodními materiály

- Využití přírody k rozvíjení základních pohybových schopností formou táborových a terénních her

- Vytvoření si zásobníku činností pro cvičení a hry v přírodě

- Seznámí se základními druhy turistiky (pěší, vodní, cyklo)

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast

Annotation

Outdoor activities and games, walking tourism. Sports - oriental running, basic of canoeing, nontraditional games - softball, ringo, korfball, frisbee.

Didactic and methodical principles of this activities for children.