Charles Explorer logo
🇬🇧

Education towards Healthy Life Style

Class at Faculty of Education |
O02317041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Úroveň zdravotního stavu obyvatelstva

- Programové dokumenty WHO, determinanty zdraví a úkoly v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu

- Standard základního a středního vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu

- Pojetí výchovy k podpoře zdraví v akreditovaných vzdělávacích programech

- Národní program vzdělávání v ČR. Rámcové vzdělávací programy, přehled dalších aktivit, které jsou v rámci výchovy k podpoře zdraví a prevence sociálně patologických jevů na školách realizovány (u nás i v zahraničí).

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

Seminární práce

Annotation

The course provides arguments to search for new ways of health promotion referring to outcomes of a research on health conditions of inhabitants. It deals with program documents WHO "Health 21" presenting major tasks in education towards healthy life style, with the conception of health promotion in the newly introduced curricular documents and foreign educational programs.