Charles Explorer logo
🇬🇧

Family Education

Class at Faculty of Education |
O02317042

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Úvod do výuky, studijní literatura, motivační videoprogramy

- Rámcový vzdělávací program-(člověk a zdraví)

- Pedagogická dokumentace pro výuku rodinné výchovy na ZŠ, akreditované vzdělávací programy, specifika práce se vzdělávacím programem

- Výukové cíle, jejich klasifikace, stanovení výukových cílů

- Formy výuky rodinné výchovy a kriteria pro jejich uplatňování ve vyučovacím procesu

- Materiálně didaktické zabezpečení výuky RV

- Multimediální prostředky výuky

- Informatika rodinné výchovy, práce s učebnicí a odbornou literaturou

- Úloha motivace ve výuce rodinné výchovy

- Didaktické zpracování motivace k jednotlivým tematickým okruhům z oblasti výchovy ke zdraví, k partnerství a rodičovství

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

Seminární práce

Annotation

The course deals with style of teaching which plays a key role in family education. It analyses factors in educational style, presents results of research which monitors influence of educational style on development of child's personality.

It describes possibilities of teacher's participation in developing personality of child, in education towards health promotion and education towards family life. Besides it explores theoretical background of didactics of family education and education towards health, in particular didactic transformation of knowledge, teaching aims and functions of motivation in education towards health.