Charles Explorer logo
🇬🇧

Education towards Marriage and Parenthood

Class at Faculty of Education |
O02317043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Koncepce sexuální výchovy v platných školských dokumentech (integrace poznatků,

časový sled, spolupráce s rodiči, region. odlišnosti)

- Jak vyučovat plánovanému rodičovství (antikoncepce, přirozené metody plánování rodičovství ideologizace přístupů, prezentace zábran početí, aniž by byla vnímána jako výzva ke startu do pohlavního života).

- Postoj k homosexualitě a k sexuálním deviacím (tolerance odlišnosti, prevence nebezpečných činů, deviace kontra sexuální menšina).

- Různé přístupy k otázkám sexuality a sexuální výchovy v dostupné literatuře

- Znalosti a postoje dospívajících k otázkám partnerství a rodičovství

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

- Databanka zpracované bibliografie

Pedagogický výzkum

Annotation

Education towards marriage and parenthood is realized by the institutions of family and school both in historical and modern conceptions of education. The course prefers ethical approach to developing conception of education towards marriage and responsible parenthood, appropriateness of the subject matter to pupils' needs, necessity of spiral development of knowledge and skills, appropriateness of forms and methods of teaching.