Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Family Education I

Class at Faculty of Education |
O02317044

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Rodinná výchova ve vzdělávacích programech. Obecná škola, Základní škola, Národní škola. Rámcový vzdělávací program a tvorba školních programů.

- Tvorba tematických plánů pro jednotlivé ročníky a skupiny žáků - 6.až 9.ročník a návrhy způsobů jejich naplňování (formy, metody výuky, požadavky na materiální zabezpečení, nové učební pomůcky)

- Koncepce projektu "Základní škola", cykličnost tematických celků:Rodina, domov, rozvoj osobnosti, primární prevence zneužívání návykových látek, výživa,sexuální výchova, duševní a tělesná hygiena, režim dne, osobní bezpečí

- Alternativní programy výchovy ke zdravému životnímu stylu. Možnosti uplatňování zahraničních projektů v podmínkách současné základní a střední školy

- Minimální preventivní program prevence zneužívání návykových látek a výuka RV

- Prezentace výukových programů na zadané téma

- Literatura a videoprogramy pro výuku RV

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích

- Zpracování výukového projektu na zadané téma

- Znalost doporučené literatury

Annotation

The course is developed as a base to study special didactics (family education and education towards health). It focuses on accredited educational programs, frame educational program, methodology of developing school educational programs, key competencies, cross-section topics, thematic plans of educations towards health; didactic analysis of the subject matter, conceptual maps, evaluation criteria.