Charles Explorer logo
🇬🇧

Education towards Health Promotion

Class at Faculty of Education |
O02317045

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Požadavky k zápočtu:

Samostatně vypracovat projekt zaměřený na určitou oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů

Příprava pedagogického výzkumu ve školách

Konzultace projektu

Pedagogickou "konferencí"

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

Předložení projektu

Annotation

The course shows new ways how to promote health at school. It defines principles of health promotion by means of arranging positive conditions (material and social) at schools and adhering to the principles of cooperation in class and creating friendly atmosphere.

Students independently work on short-term projects which are suitable to become part of school curriculum.