Charles Explorer logo
🇬🇧

Multicultural Education

Class at Faculty of Education |
O02317046

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Didaktického materiálu pro výuku výchovy k toleranci a proti rasismu.

- Získání přehledu o dostupných programech pro základní a střední školu a vytvoření vlastního sborníku her a cvičení pro žáky a studenty.

- Metodika práce s mládeží v oblasti multikulturní výchovy.

- Praktické náměty pro vytvoření názorných modelových situací neporozumění a xenofobie a příklady technik, které tyto bariéry odstraňují.

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

Didaktické zpracování vybraných her pro společný sborník

Annotation

The course serves as an introduction to multicultural education, to its development and current trends in global context. It presents current educational problems of migrants and refugees, legal documents and realized projects of intercultural and multicultural school education, education towards tolerance, educations against xenophobia, racism and anti-Semitism and teacher training focused on educating people who are from different environments.