Charles Explorer logo
🇬🇧

Drama Education

Class at Faculty of Education |
O02317047

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Dramatická výchova jako prostředek osobnostního, sociálního a estetického rozvoje

- Dramatická výchova jako metoda ve výuce

- Základy metodiky dramatické výchovy

- Průpravné hry a cvičení:rozehřátí, uvolnění, soustředění, smyslové vnímání kolektivní cítění, kontakt, kooperace, prostor, pohyb a rytmus představivost, imaginace, tvořivost

- Vybrané metody a techniky dramatické výchovy

- Dramatické hry, improvizace a etudy v práci s námětem a tématem

- Rolová hra, charakterizace

- Stavba výukového celku využívajícího dramatickou výchovu jako hlavní metodu

- Vybrané prvky inscenační práce, školní drama

- Základní pojmy z teorie dramatické výchovy

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast ve výuce, závěrečné cvičení

- Návrh výukového bloku s využitím postupů dramatické výchovy

Annotation

Dramatic education is a means of personal, social and aesthetic development and also an important teaching method. The course consists of games and exercises of various purposes (warm-up, release, concentration, contact, cooperation, movement and rhythm, imagination, creativity, etc.) and chosen methods and techniques of dramatic education (dramatic games, improvisation, workshops, etc.)