Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Family Education II

Class at Faculty of Education |
O02317048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Standard středoškolského odborného vzdělávání:, část všeobecně vzdělávací odborné vzdělávání ve dvou úrovních. Rámcové programy pro středoškolské vzdělávání.

- Učební osnovy studijních oborů zaměřených na problematiku soc.péče a zdravotnictví, sociální péče, výchovná a humanitární činnost, organizace volného času klientů (pracovní a výtvarná terapie, sociální aktivizace)

- Učební osnovy studijních oborů z oblasti stravování a hotelnictví

- Tvorba tematických plánů a dílčích projektů

- Reflexe z pedagogické praxe na SŠ

- Vzdělávací programy nabízené soukromými firmami a nadacemi

- Doplnění videotéky a knihovničky učitele RV

- Repetitorium základních pojmů výchovy ke zdraví

Požadavky k zápočtu:

- Vypracování návrhu tem.plánu a projektu tem.celku pro výuku na SŠ

- Účast na seminářích

- Test znalosti základních pojmů z oblasti soc.práce

Annotation

The course concentrates on problems of preparing and realizing program of education towards healthy life style at high schools and on didactic transformation of curriculum focused on social care and humanitarian activities.