Charles Explorer logo
🇬🇧

Excursion and Clinical Practice

Class at Faculty of Education |
O02317051

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Klinická praxe v zařízeních ústavní nebo komunitní péče.

- Analýza možnosti alternativ péče o klienta

- Pravidla pro sestavování režimu, zásady konstrukce pravidel pro ústavní pobyt, způsoby zacházení s informacemi o klientech, rizika ústavní péče pro klienta i pro personál.

- Pozitiva a negativa ústavní a komunitní péči o děti a mládež (dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, ústavy sociální péče pro děti s různým typem postižení).

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

Absolventská studijní zpráva

Annotation

Students take a clinic practice in institutions of hospital or community treatment as a practical conclusion to special disciplines studied within the second cycle of studies. The acquired experience enables to compare quality of services provided in health-social institutions (on the whole Czech territory).