Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Paediatrics

Class at Faculty of Education |
O02317053

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Sociální lékařství, jeho vývoj, současné pojetí, návazností na další obory (psychologie, pedagogika, sociální práce aj.)

- Zdraví a nemoc, principy, moderní zdravotní péče, její hlavní modely, začlenění do celospolečenské péče se zvláštním důrazem na období dětství

- Základní sociálně demografické údaje (vývoj, současná situace), sociálně patologické jevy z hlediska jejich výskytu a očekávaných trendů v populaci

- Vývoj dítěte, etapy vývoje a potřeby dítěte, požadavky a práva dítěte (Úmluva o právech dítěte, Světová deklarace o přežití, ochraně a vývoji dítěte)

- Základy komunikace s dětmi a jejich rodiči

- Problematika zdravotně postiženého dítěte

- Problematika dětí s neurologickým onemocněním

- Poruchy chování

- Rodina, náhradní rodinná péče, rodinná terapie

Návštěva neonatologického a dětského oddělení

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích

- Zpracování seminární práce

- Zápočtový test

Annotation

The course is based on development and contemporary conception of social medicine. It deals with social democratic information, social pathological phenomena from the perspective of their incidence and expected trends within population, documents on healthy development of children (Convention on the Rights of the Child, Declaration on Survival, Protection and Development of Child), threat of different groups of children and possible solutions to problems (interdisciplinary care).