Charles Explorer logo
🇬🇧

Handicapped Child in the Family

Class at Faculty of Education |
O02317055

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Výskyt postižených v populaci, příčiny vzniku postižení

- Psychosociální a pedagogická charakteristika dětí s mentální retardací, ukázka- videozáznam

- Psychosociální a pedagogická charakteristika dětí řečově a sluchově postižených

- Charakteristika dětí s vadami zraku-videozáznam

- Charakteristika dětí tělesně a zdravotně postižených, architektonické bariéry ? videozáznam

- Charakteristika dětí s vývojovými poruchami učení se a chování, příčiny a výchovně vzdělávací opatření

- Specifické potřeby rodiny s postiženým dítětem, možnosti řešení. Komprehezní péče a integrace postižených, ekosystémový vztah dítě-rodina-škola

Požadavky k zápočtu:

- Písemná příprava na jednu vyučovací hodinu RV na ZŠ nebo SŠ s tématem "Dítě s konkrétním druhem postižení v rodině"

Test obsahově zaměřený k tématům kurzu

Annotation

The course informs about incidence of handicapped people in population and about possible handicap causes. It provides psychosocial and pedagogical description of children with different extent of handicap.

It highlights specific needs of family with a handicapped child and identifies possible solutions. Furthermore, it explains problems connected with taking care of the handicapped and eco-systemic relation: child - family - school.