Charles Explorer logo
🇬🇧

Matrimoniopathology

Class at Faculty of Education |
O02317056

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Porozumění dysfunkční rodině a její komunikace

- Manželský konflikt a rozvodové mýty

- Intra a extramatrimoniální konflikt

- Teorie patologických systémů.Vliv krize na děti

- Mezigenerační konflikty

- Neúplná rodina a opakovaná manželství

- Psychorozvod-rozvodové a porozvodové chování

- Poruchy rodinného bydlení

- Alternativy rodinného soužití.NRP

Požadavky k zápočtu:

- Zpracování seminární práce na zadané nebo vybrané téma v rozsahu min.5 stran, zpracování zásadně na PC nebo psacím stroji

- Přítomnost na semináři bez znalosti povinné studijní literatury bude hodnocena jako neúčast

Annotation

The course defines matrimoniopathology and analyses the cycle of dysfunctional family, its stages and symptoms. It focuses on causes leading to partnership and family destruction, possible ways of relation restoration, analysis of disturbed communication and malfunction in content, relations and translations between digital and analog communication, including symmetric and complementary interaction.

Furthermore, intergenerational conflicts and pathological forms of relations are analyzed in relation to their effects on family cohesion.