Charles Explorer logo
🇬🇧

Syndrome CAN

Class at Faculty of Education |
O02317057

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Potřeby dítěte a jeho práva. Úmluva o právech dítěte (právní postavení dítěte ve společnosti a jeho vývoj)

- Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN) ? vývoj, etiologie, epidemiologie, diagnosa, klinický obraz, terapie, prevence

- Týrané dítě z pohledu oběti a pachatele

- Zanedbávané dítě z pohledu oběti a pachatele

- Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte (CSA) - vývoj, etiologie, epidemiologie, diagnosa, klinický obraz, terapie, prevence

- Incest

- Komerční sexuální zneužívaní dětí Možnosti péče o děti týrané, zneužívané a zanedbávané ? státní a nestátní zařízení

- Úloha učitele a školy v prevenci s poznáváním syndromu CAN

- Otázka interdisciplinární spolupráce

- Na seminářích budou řešeny případové kazuistiky - obětí i pachatelů,

- Statistická data

- Videoprogramy

* Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích

- Zápočtový test

Annotation

The course concentrates on the problems of CAN - Syndrome of Child Abuse and Neglect child and legal position of child in society. It analyses in detail forms and symptoms of CAN syndrome (including home violence).

Students acquire methods of prompt recognition of problem and possibilities of prevention and gain an insight into work of crisis hotlines and counseling centers.