Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Work Methods

Class at Faculty of Education |
O02317058

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Sociální práce jako profese a profesní etika, hodnoty v sociální práci, etický kodex sociálního pracovník, role sociálního pracovníka, obecné předpoklady a dovednosti pracovníka pomáhající profese, syndrom vyhoření a prevence

- Metody sociální práce

- Komunikace ? pozorování, rozhovor + otázky

- Případová práce ? komunikace s klientem, problémy řešení v případové práci

- Poradenství ? sociální poradenství, pomoc a poradenství, vedení poradenského rozhovoru

- Krizová intervence ? pojem krize, příčiny krize, typy krizí, průběh krize, řešení krize ? svépomoc, vzájemná pomoc, samotná krizová intervence

- Náročné životní situace

- Mediace ? metoda mediace, role a dovednosti mediátora

- Práce se skupinou ? skupinová psychoterapie, svépomocné a podpůrné skupiny

- Práce v ústavech

- Psychoterapie

- Manželská terapie

- Streetwork ? pojem a historie streetworku, cílové skupiny a formy práce streeta

- Práce s dětmi a rodinou ? rodina jako podpůrná instituce, typy služeb poskytovaných rodinám

- Videotrénink interakcí ? vývoj VTI, metodika, průběh VTI a plán pomoci

- Komunitní práce ? historie KP, proces KP a komunitní pracovník, komunitní projekt

- Dobrovolnická práce

- Řízení v sociální práci ? management, supervize, hodnocení, standardy sociálních služeb, analýza sociálních potřeb kraje, obce a regionu

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích,

- seminární práce na zadané téma,

- dovednost charakterizovat podrobně alespoň 2 odborné publikace

Annotation

The course deals with basic past and present concepts of social work. It focuses on methods and techniques of social work (prevention of social failure, counseling, street work, crisis intervention, work with family, community work, volunteer work, supervision in social work).