Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Policy

Class at Faculty of Education |
O02317059

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Požadavky k zápočtu:

- Sociální politika - základní pojmy, pojetí, principy, cíle, subjekty a objekty SP, nástroje SP, financování SP

- Geneze současné sociální politiky - stát ? typy, role, sociální reforma v ČR po roce 1989

- Tři pilíře sociálního zabezpečení v ČR - Sociální pojištění, Státní sociální podpora, Sociální pomoc

- Zaměstnanost a nezaměstnanost - aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, národní plán zaměstnanosti

- Rodinná politika - vývoj, tradice, populační politika, demografický vývoj; dávky, služby, organizační zajištění;

- Zdravotní politika - zdraví a nemoc, zdravotní pojištění

- Sociální politika a staří občané - národní plán přípravy na stárnutí; sociální služby pro seniory

- Sociální prevence a marginální skupiny

- Bytová politika - historie a současnost bytové politiky státu

- Vzdělávací politika - národní plán vzdělávání ? Bílá kniha

- Sociální správa v ČR

- Standardy sociálních služeb

- Evropská sociální politika

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

- Projekt

Annotation

The course specifies position of social work in the system of state policy, particularly in relation to economy, functioning of social networks and competencies of social institutions. Moreover, it encompasses the problems of employment, family social policy, etc.)