Charles Explorer logo
🇬🇧

Problems of Social Pathology

Class at Faculty of Education |
O02317060

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Pojetí sociální patologie (biologické, psychologické, sociologické, kulturní)

- Problém nežádoucího chování, příčiny vzniku

- Orientace na problematiku zdraví a nemoci, tj. vztah salutogeneze /patogeneze, jako komplementárního pojetí života

- Teorie stigmatizace a procesy vedoucí k posilování odlišného chování, hodnot, uznávaných norem

- Deviantní chování, normalita

- Teorie anomie (R.K.Merton)

- Sociální stigmatizace (E.Lemert)

- Polarizace MY/ONI, důsledky

Požadavky k zápočtu:

- Odborná stáž

Seminární práce

Annotation

The course deals with the conception of social pathology in the broad context (biological, psychological, sociological and cultural conception). It discusses ethopaedical problems and problems of health and illness as a complementary life conception.

It relates the problem of deviant behavior, theory of anomy, social stigmatization, polarization WE/THEY.