Charles Explorer logo
🇬🇧

Specialist Excursions

Class at Faculty of Education |
O02317061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Odborné stáže v zařízeních, která poskytují odbornou zdravotnickou, sociální, poradenskou, diagnostickou pomoci.

- Jedná se o novorozenecké a dětské oddělení nemocnice, kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy, zařízení péče o postižené děti, krizová centra, linky bezpečí, výchovné ústavy, ústavy sociálním péče pro děti s různým typem postižení.

- Zpracovávají absolventské studijní zprávy.

Požadavky k zápočtu:

- 100% účast na stážích

- Zpracování absolventské studijní zprávy

Annotation

Having completed courses of the second cycle of studies, students take part in specialist excursions in health social institutions providing specialist help (in particular to children and young people). These institutions are state-owned (established by Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Labor and Social Affairs or by regions) and private (centers of crisis intervention, etc.)