Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Nurturing

Class at Faculty of Education |
O02317063

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Pečovatelská služba ? zákon o sociálním zabezpečení 182/1991 Sb., vyhlášky

- Zdraví a nemoc- vztah k vlastnímu zdraví a prevence nemoci. Nemoc, její příčiny, průběh a projevy (příznaky)

- Potřeby klienta

- První kontakt s klientem

- Soukromí klienta

- Důležité pojmy v pečovatelství ? zdravotní a sociální služby

- Příznaky významné z hlediska péče o klienta

- Péče o pohybovou aktivitu - poruchy hybnosti ? klient na lůžku - dekubity, imobilizační syndrom

- Poruchy vyprazdňování

- Hygiena

- Stravování

- Zmírňování a ošetřování bolesti

- Fyziologické funkce

- Léčebné postupy

- Výživa. Léčebná výživa (dietoterapie)

- Aplikace tepla a chladu. Léčebná rehabilitace

- Některé postupy alternativní medicíny

- Zvláštnosti péče o staré

- Zvláštnosti péče o děti

- Kazuistiky

- Praktická cvičení

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

- Seminární práce

Annotation

The course provides analysis of relationship towards one's own health, defines the term illness, its causes and symptoms. It deals with ambulatory and hospital health and social services, principles of home care and primary care.

It draws attention to specifics of treating ill children and elderly people.