Charles Explorer logo
🇬🇧

Clinical Nutrition

Class at Faculty of Education |
O02317064

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Repetitorium základů metabolizmu živin

- Seznámení s nejdůležitějšími poznatky o léčebné výživě v klinické praxi a o vlivu výživy na vznik závažných onemocnění

- Výživa jednotlivých skupin obyvatel dle věku, aktivity, pohlaví, životních situací

- Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie, obezita

- Umělá výživa

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

- Seminární práce

Test

Annotation

The course develops knowledge of medical nutrition in clinic practice (enteral and paranteral nutrition, diet system for hospitals). It discusses influence of nutrition on developing a serious illness, nutrition cure of particular illnesses and eating disorders.