Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of Ethics

Class at Faculty of Education |
O02317066

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Úvodní přednáška:vymezení oboru, základní pojmy, etika zdraví a nemoci, stručná historie české lékařské etiky, etické (deontologické) kodexy:Hippokratova přísaha a její novelizace, Konvence o biomedicíně

- Paternalizmus a partnerství ve veřejném životě i ve zdravotnictví. Lékař a pacient, Etický kodex Práv pacientů. Co má vědět o právech pacientů učitel a co jeho žák

- Problematika interrupci a asistované reprodukci, film: Hlavně by bylo zdravé

- Člověk v nouzi nemoci, pravda na nemocničním lůžku ? věčná i aktuální otázka, jak pomoci sobě, rodinným příslušníkům i přátelům, možnosti a meze laické pomoci, sociální kontext, film: Carpe diem

- Problematika starých a starých nemocných lidí, Zelená geriatrie, Program Stárnout zdravě v Evropě /ČR/, Úcta ke starším, ateizmus, Akademie a Univerzity třetího věku

- Problematika umírání a smrti, paliativní strategie, problematika eutanázie, Charta umírajících

Požadavky k zápočtu:

- Úspěšně absolvovat závěrečný písemný test -

Annotation

The course describes relation between ethics and moral philosophy, problems of medical ethics and ethics of social work (interruption, euthanasia, transplantation). Major topics are confrontation with illness, truth on hospital bed, oncological patient and senior problems in civic society.