Charles Explorer logo
🇬🇧

Gender Construction in Family Systems

Class at Faculty of Education |
O02317068

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámení se základními teoretickými pojmy a přístupy ke konstruování genderové identity a odlišnosti, s konceptuální osnovou současného feminismu, s praktickou aplikací genderového přístupu v interpretaci vztahové a komunikační problematiky v rodinách, s alternativami forem rodin a partnerství z hlediska gender i zdraví a nemoci z pohledu rodu. Součástí výuky je diskurs o odlišnosti mužů a žen (vývojové hledisko), psychologický vývoj ženy a nové teorie vývoje muže v evolučně psychologickém přístupu.