Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of Feminist Theories

Class at Faculty of Education |
O02317069

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět svým obsahem úzce navazuje a rozvíjí problematiku prezentovanou v předmětu zaměřeném na konstruování gender v rodinných a sociálních systémech. Jeho cílem je podrobněji seznámit studenty s feministickými teoriemi a jejich začleněním do soudobého teoretického myšlení.

Obsah vychází z konceptuální osnovy současného feminismu. Představuje feminismus humanistický, diferenční a poststrukturalistický.

Seminář je zaměřen na četbu textů a způsoby jejich interpretace (např. Koncepce Hélene Cixous).