Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of New Religious Movements

Class at Faculty of Education |
O02317070

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět rozvíjí problematiku nových náboženských směrů. Jeho cílem je představit podrobněji vybrané skupiny současné alternativní religiozity.

Studenti se seznamují s okolnostmi vzniku jednotlivých náboženských skupin, osobnostmi zakladatelů. V rámci semináře se účastní i vybraných akcí pořádaných některými náboženskými společnostmi, což jim umožňuje získat osobní zkušenosti při setkání s jejich stoupenci.

Jsou diskutována nebezpečí, jimiž mohou být dospívající v této souvislosti ohroženi a navrženy postupy, jimiž může škola přispět k ochraně mládeže před vlivem sektářského jednání.