Charles Explorer logo
🇬🇧

Domestic Violence

Class at Faculty of Education |
O02317071

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Potřeby dítěte a jeho práva. Úmluva o právech dítěte (právní postavení dítěte ve společnosti a jeho vývoj)

- Možná pomoci ? cílová skupina, péče, spolupráce

- Obchod s lidmi ? obchod, migrace, pašeráctví

- Domácí násilí ? definice, terapie, saský model péče, právní normy

- Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN) ? vývoj, etiologie, epidemiologie, diagnosa,klinický obraz, terapie, prevence

- Týrané dítě z pohledu oběti a pachatele

- Zanedbávané dítě z pohledu oběti a pachatele

- Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte (CSA) - vývoj, etiologie, epidemiologie, diagnosa,klinický obraz, terapie, prevence

- Komerční sexuální zneužívaní dětí

- Možnosti péče o děti týrané, zneužívané a zanedbávané ? státní a nestátní zařízení

- Úloha učitele a školy v prevenci násilí

- Otázka interdisciplinární spolupráce

- Na seminářích budou řešeny případové studie - obětí i pachatelů,

- Studenti budou pracovat se statistickými daty, literaturou.

- Videokazety k dané problematice.

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v semináři

- Seminární práce

Annotation

The course provides an insight into problems of home violence from the victim's and perpetrator's perspective. Students learn the conception of home violence and its basic forms, victimology and Syndrome of Abused Woman.

Besides, the course focuses on post-traumatic stress reaction, therapy, legal principles and involvement of state and private institutions in the Czech Republic and other countries. It draws attention to the interconnected terms: human dignity - health - life and violence - family - society.