Charles Explorer logo
🇬🇧

Course of First Aid

Class at Faculty of Education |
O02317074

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- První pomoc

- Orientační vyšetření, životu zachraňující výkony

- Technická první pomoci

- Zástava krevního oběhu

- Kardiopulmonální resuscitace

- Obsah autolékárničky, domácí lékárnička

- Základy obvazování

- Bezvědomí

- Krvácení

- Poranění hlavy

- Poranění obličeje

- Pokousání

- Zlomeniny

- Úrazy elektrickým proudem

- Popáleniny, omrzliny a podchlazení

- Přehřátí, úžeh, úpal

- Ošetření ran, cizí těleso v ráně

- Šok

- Křečové stavy

- Cukrovka

- Otravy

- Vysoké teploty u dětí

- Průjem a zvracení u dětí

- Prevence u dětí ? jízda na kole, pády, popáleniny, jedovaté látky apod.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, při výchově a při vyučování

- Videofilm

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v semináři

Zápočtový test