Charles Explorer logo
🇬🇧

Movement and Relaxation

Class at Faculty of Education |
O02317075

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Moderní držení těla - teorie a praxe

- Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice

- Pohybové schopnosti v gymnastice

- Zdravotně orientovaná zdatnost v MGF

- MGF protahovacího charakteru (strečink)

- MGF posilovacího charakteru (kalanetika, kondiční kulturistika)

- MGF aerobního charakteru (aerobik, step aerobik aj.)

- Kulturistika

- Pojetí fitnes

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

Seminární práce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář nabízí možnost dalšího rozvoje pohybových aktivit jako prevence poruch zdraví. Respektuje zásady duševní hygieny a předkládá možnosti relaxačních technik použitelných pro jednotlivé členy rodiny.

Výuka je praktického charakteru, studenti mají možnost absolvovat různé typy relaxačních technik i moderních gymnastických forem (strečink, kalanetika, aerobik, kulturistika, pojetí fitness aj. Pod odborným vedením připravují pohybový program pro celou rodinu a programy využitelné v rámci programů prevence sociálně patologických jevů.