Charles Explorer logo
🇬🇧

Plants and Nutrition

Class at Faculty of Education |
O02317078

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Místo rostlin ve výživě člověka

- Současné trendy ve šlechtění rostlin určených pro výživu

- Základy pěstování zeleniny a ovocných rostlin mírného pásu (přehled skupin a pěstovaných druhů, jejich charakteristika a pěstování)

- Základy pěstování jedlých rostlin v interiéru

- Tropické a subtropické ovoce, zelenina a alkaloidní pochutiny využívané v současnosti v ČR

- Vybrané rostliny pro zpracovní v potravinářském průmyslu.

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v semináři

- Zpracování seminární práce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět rozvíjí znalosti studentů v oblasti využívání rostlinných zdrojů pro potravinářské účely. Studenti se seznamují se současnými trendy ve šlechtění a využívání rostlin určených pro výživu lidí.