Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters of Special Pedagogy

Class at Faculty of Education |
O02317079

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zabývá teoretickými východisky, nástinem vývoje a současnými trendy ve speciální pedagogice. Podává přehled typů a druhů institucí speciálního školství i mimo ně (v oblasti péče o děti se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami).

Je zde rozvíjena etiologie jednotlivých skupin handicapů, možnosti výchovy a vzdělávání, podmínky a prostředky rozvoje. Studenti se seznamují s podpůrnými mechanismy a modely a s jejich začleňováním do pedagogického procesu.

Jsou řešeny otázky optimální integrace žáků s těžkým a trvalým postižením do hlavního proudu vzdělávání.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.