Charles Explorer logo
🇬🇧

Prevention of Juvenile Delinquency

Class at Faculty of Education |
O02317080

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Dědičné a konstituční faktory

- Vliv rodiny

- Vliv společnosti

- Možnost predikace a prevence delikventního chování

- Systém zacházení s delikventní mládeží v ČR

- Zahraniční modely využitelné při reformě péče o rizikovou mládež v ČR

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v semináři

- Návštěva zařízení

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět odhaluje možné příčiny, současnou strukturu a strategie prevence kriminality páchané mládeží. Vychází z fenomenu násilí, vymezuje kriminalitu vůči patologii sociální a definici sociální deviace.

Zabývá se otázkami dědičnosti a společenské podmíněnosti delikventního chování, vlivem rodiny, školy, vrstevnických skupin, subkultur, médií na děti a mládež. Seznamuje studenty se základními směry v kriminologii, s aktuálním vývojem kriminality mládeže u nás i ve světě a se způsoby intervence a s programy primární prevence.