Charles Explorer logo
🇬🇧

Active Social Learning

Class at Faculty of Education |
O02317085

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět otevírá problematiku spojenou s možnostmi realizace metod aktivního sociálního učení při naplňování programů prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Studenti si osvojují metody, jak vytvářet pozitivní psychosociální klima ve skupině dětí.

Formou workshopu si upevňují sociální kompetence potřebné pro zvládání stresových situací v osobním, pracovním životě i v práci s žáky.