Charles Explorer logo
🇬🇧

Bullying Prevention

Class at Faculty of Education |
O02317086

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Co je to šikana?

- Už jste se někdy cítili ??

- Šikanovali jste někdy ??

- Jaké role hrajeme?

- Kdo je to tyran ?

- Tyran mívá mnoho tváří

- Jak nás ovlivňuje šikana ?

- Proč existují tyrani a oběti ?

- Hry, které hrají tyrani

- Vlivy dneška ?

- Proč lidé šikanují?

- Jak můžeme šikanu zastavit ?

- Co potřebuji k tomu, abych ?

- Jak zmírním ?

- Jak se z obětí mohou stát vítězové ?

- Dobré způsoby

- Vědomí je základ

Požadavky k zápočtu:

- aktivní účast v seminářích

- prezentace praktických dovedností

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je (v návaznosti na základní školské dokumenty pro oblast prevence šikanování) orientovat se v problematice šikanování, zvládnout metody první pomoci při šikanování i strategie prevence. Seminář vede k pochopení a porozumění hlubších souvislostí ve světě šikany, upozorňuje na nebezpečí a důsledky, které si dlouhodobě šikanovaný žák odnáší do života.

Studenti si formou workshopu osvojují konkrétní metody a postupy prevence, diagnostiky a nápravy šikanování tak, aby mohli na školách působit jako školní metodici prevence.