Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactic Workshop

Class at Faculty of Education |
O02317087

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

Podpora zdraví v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání

Kompetence se zřetelem k cílům výchovy ke zdraví

Rozpracování očekávaných výstupů do jednotlivých ročníků (učební osnovy)

Tematický plán ? spirálovité rozvíjení učiva

Průřezová témata

Tvorba dílčích projektů

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast v seminářích

Vypracování seminární práce ? prezentace vlastního projektu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je poskytnout prostor pro praktické využití didaktických dovedností při koncipování programů zaměřených na podporu zdraví a prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na školách. V seminářích se posluchači seznámí s postupy implementace výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího programu, tvoří tematické plány a konkrétní projekty.