Charles Explorer logo
🇬🇧

Health Literacy for Teachers

Class at Faculty of Education |
O02317098

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Zdravotní gramotnost (health literacy) a její význam, výsledky výzkumů.

- Pohledy na zdraví a nemoc v kontextu vývoje společnosti. Obsah pojmů zdraví a nemoc. Zdraví jako předmět. Přístupy ke studiu zdraví člověka.

- Systémové pojetí zdraví, vybrané koncepce a definice. Bio-psychosociálně-spirituální paradigma v medicíně a psychologii. Analýza jednotlivých dimenzí zdraví.

- Mezinárodní organizace na poli podpory zdraví. Programy podpory zdraví v ČR.

- Zdravotní a zdravotnické informace a práce s nimi.

- Veřejné zdravotnictví. Problematika medializace a komercionalizace zdraví.

- Vztah zdraví a výchovy, úloha školy a učitele v péči o zdraví.

Annotation

The aim of the course is to motivate students to be actively interested in problems of human health in terms of European health strategy. The treatise describes the system of knowledge and skills, which enables students to access information about health with respect to the issues of education.

It also enables to understand importance of health promotion for successful teacher's career and for theory of educational science.