Charles Explorer logo
🇬🇧

Families with Disabled Children

Class at Faculty of Education |
O02318055

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dítě s postižením a rodina., psychosociální a pedag. charakteristika dítěte s postižením, relevantní výchovněvzdělávací opatření, specifické potřeby rodiny s dítětem se speciál,. potřebami .

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seznámení s výchovněvzdělávacími problémy dítěte s postižením, navození adekvátních postojů k řešení vybraných výchovných situací.