Charles Explorer logo
🇬🇧

Internet as Didactical Environment

Class at Faculty of Education |
O02319032

Syllabus

Možnosti využití Internetu ve školním vzdělávání. Úloha Internetu jako didaktického prostředí. Trendy využití Internetu pro vzdělávání.

Základní pojmy (VLE, LMS, Webquest, elearning, on-line kurz).

Hlavní nástroje pro učitele a nástroje pro žáka v elearningových prostředích.

Práce s hotovými on-line kurzy v roli učitele, v roli žáka.

Základy práce s Moodle pro tvůrce kurzů. Týmová práce s cílem vytvořit on-line kurz v Moodle určený pro výuku na ZŠ nebo SŠ. Tvorba scénáře.

Základy práce s HotPotatoes.

Praktické vyzkoušení videokonference.

Annotation

A compulsory subject "Internet as a didactic environment" is dedicated to student teachers of pedagogy in a comination with another specialisation. It is included into the last semester of the university study.

Its main mission is to introduce student teachers in to tehory and practice how to use the Internet as an environment for Primary and Secondary Education. A great attention is given to video-conferencing and to VLE and LMS applications in school practice.

The students get some experiences with a set of completed on-line courses developed in a standard VLE in two different roles: as a student and as a teacher. The emphasis of student work in seminars consists in a teamwork aimed to design and to test elearning course in Moodle to support primary/secondary education.