Charles Explorer logo
🇬🇧

Database and Information Systems

Class at Faculty of Education |
O02319301

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Databázové systémy

- Tříúrovňová ANSI-SPARC architektura

- Datové modely

- Relační model: schéma databáze, entity, atributy, relace, kardinalita, klíče

- Diagramy RD (Realations Diagrams)

- Normalizace

- Architektura zpracování a přístupu k datům: host-terminál, file-server, klient server, lokální distribuované databáze

- Informační systémy

- Pojmy (systém, soustava, komplexní přístup, systémový přístup)

- Příklady informačních systémů (podnikové, osobní, státní, školní, knihovní, GIS)

- Vývoj informačního systému

- životní cyklus projektu

- modely životního cyklu projektu

- metody analýzy, návrhu, testování

- CASE systémy

- Práce s databázovým systémem

- Pojmy a architektura: model dat, typy položek, prostředí

- Práce s databází:

- práce s existující databází: pořízení,editace, prohlížení, hledání, třídění, tisk

- vytváření databáze: návrh tabulek (návrh položek, návrh relací mezi tabulkami), dotazy, tvorba formuláře, tvorba sestavy

Annotation

.