Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and History of Art Culture II

Class at Faculty of Education |
O02321003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cíl výuky:Vymezování základních kulturních okruhů v geografickém a časovém rámci. Historický vývoj umění a kulturní souvislosti starověku, křesťanského starověku a následně do 14. století..

Obsah: Historický vývoj umění a jeho kulturní souvislosti v období středověku do 14. století. 7)Tři dědicové výtvarna Římské říše: Byzanc do 7. století, raný islám, předrománská západní Evropa. 8)Další vývoj Byzance: ortodoxie, renovatio imperii v 9. stol., kultura Palaiologovců Kulturní přelom v 9. století 9)Románské umění a obroda monumentálního sochařství 10)Gotika 13. století 11)Gotický partikularismus 14. století a jeho vůdčí osobnosti: Giotto, Petr Parléř 12)Druhý internacionální styl kolem 1400 a jeho středoevropský projev: krásný sloh

Klíčová slova:starověk, středověk, antika, pohanství, křesťanství, výtvarné druhy, církevní a profánní architektura, bazilika, desková a knižní malba, skulptura, plastika.

Požadavky k zápočtu:Úspěšné splnění seminární práce

* Požadavky ke zkoušce: Schopnost analýzy jednotlivého výtvarného díla. Schopnost srovnávací analýzy.

Annotation

The historical development of art and its interconnections in the Middle Ages. Art of West Europe and Byzantine art, Pre - romanesque art and Romanesque art in Western, Southern and Central Europe.

French Gothic art and its regional metamorphoses in 13th and 14th century. International gothic style in the late medieval period.