Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and History of Art Culture III

Class at Faculty of Education |
O02321004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cíl výuky: Na konkrétní konfrontaci umění krásného slohu a rané italské renesance demonstrovat důsledky kvalitativního přehodnocení přístupu k jevovému světu.

Obsah:Tematický celek od umění 14. století do konce 18. století.

Klíčová slova :Smyslový a rozumový přístup, novověk, humanismus, porenesanční obrazová koncepce, slohová období, slohové proudy

* 1. Teorie : 1.1. Umění krásného slohu a raná italská renesance. 1.2. Vrcholná renesance a manýrismus. 1.3. Pozdní gotika a zaalpská renesance. 1.4. Baroko a jeho slohové proudy.

* 2. Praxe : 2.1. Návštěva NG - Jiřský klášter, český barok se zaměřením na didaktické reflexe ve výuce Vv na primárním stupni školy 2.2. Realizace didaktické reflexe z vnímání konkrétních uměleckých děl do výtvarné výchovy v konkrétním ročníku ZŠ

* Požadavky pro udělení zápočtu : 1) Pravidelná účast a aktivní práce v seminářích.

* Požadavky ke zkoušce:

Prokázat 1) Základní orientaci ve vývojovém procesu od středověku do konce 18.století 2) Schopnost vlastního náhledu na vybrané umělecké dílo tohoto období

Annotation

European art of the early Rennaisance, High Rennaisance and the Baroque. Quattrocento and late Gothic art of Northern Europe; high Renaissance in Italy its influence.

The Counter-reformation and Baroque in Southern, Western and Central Europe.