Charles Explorer logo
🇬🇧

Graphics II

Class at Faculty of Education |
O02321008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah: Identický s cílem.

* Klíčová slova: koncept, multiplicita , výraz ,cyklus, proces, identita, autoportrét, laser

* Teorie: Grafický jazyk a způsob myšlení. Vytvoření. Konceptuálních alternativních tisků. Zdůraznit dialog a přeměnu energie matrice s obrazem, který vyprodukovaly.

* Praxe :Vytvoření souboru konceptuálních laserových tisků /autoportrétů v čase/ od dětství přes přítomnost až do budoucnosti

* Požadavky ke zkoušce:

* Zápočet, aktivní účast na seminářích, zvládnutí zadané práce na odpovídající úrovni, odevzdání dom. prací v určených termínech. Seminární práce /teoretická/ aktuální výtvarná scéna.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl výuky: Cílem je ukázat různé podoby tvůrčí cesty vzniku grafického díla. Vytvořit koncept.