Charles Explorer logo
🇬🇧

Work in space I

Class at Faculty of Education |
O02321011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cíl výuky:seznámení s vyjadřovacími schopnostmi prostorové tvorby (modelování, tvarování), volení vhodného materiálu ve vztahu k navrženému objektu

Obsah: základy prostorové tvorby, práce s hlínou i s jinými materiály

Klíčová slova: materiál, hmota, objem, tvar, proporce, vícepohledovost, invence

Teorie: základní informace o technologii, o možnostech prostorové tvorby, výtvarné formy

Praxe:prostorové etudy motivované základními výtvarnými vztahy, modelování z hlíny, papíru i z jiných materiálů.

Požadavky k zápočtu: účast na seminářích, soubor prostorových etud vytvořených v průběhu semestru na seminářích a návrh na objekt s volným tématem připravený jako domácí úkol (kresba, malba, grafika + model)

Annotation

Introduction to modern and contemporary sculpture making and understanding of space. Basic expressive means: object art, conceptual art, action art, land art.

Theory and practice. Individual approaches.

Implications for art education.