Charles Explorer logo
🇬🇧

Work II

Class at Faculty of Education |
O02321012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

-Klíčová slova:objem, plocha, tvar, kompoziční vztahy, proporce, symetrie, asymetrie, směr pohledu, vícepohledovost.

Obsah: práce s prostorem, umisťování objektů v prostoru, hledání harmonie proporcí a volení vhodného materiálu pro realizaci objektu

Teorie: základní technologické informace k aktuální práci, výstavy a prezentace, vybrané osobnosti a styly

Praxe:modelování z hlíny a papíru, etudy na řešení prostorových vztahů

Požadavky k zápočtu: účast na seminářích (třetí hodina absence musí být písemně omluvena řádně ukončenou neschopenkou v případě nemoci), průběžné plnění zadaných úkolů - průběžná konzultace. Esej k zvolené osobnosti současného výtvarného umění v rozsahu tří stránek + literatura.

* Požadavky ke zkoušce: -

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl výuky: prohloubení znalostí a dovedností prostorové tvorby (modelování, tvarování) s důrazem na invenci a cit pro materiál.