Charles Explorer logo
🇬🇧

Pinting II

Class at Faculty of Education |
O02321014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cíl výuky: Hledání vlastních, osobních přístupů k malbě.

Prohloubení kreativní složky osobnosti.

Rozvíjení praktických i teoretických poznatků.

Požadavky k zápočtu:

Předložení školních a domácích prací zadaných v průběhu zimního semestru, v předpokládaném množství a na úrovni odpovídající studijnímu oboru

Annotation

Figure painting with an emphasis on an individual perception of reality. Reality and art in the changing conceptions of painting.