Charles Explorer logo
🇬🇧

Painting III

Class at Faculty of Education |
O02321015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah:

Hledání vlastního výtvarného výrazu. Nacházení významného podnětu, jeho emocionálmí a racionálmí uchopení.Výtvarné zdělení.

* Klíčová slova:

Vztah námětu a výtv. techniky.

Kompoziční vstahy - detail a celek.

Světlo a prostředí.

Teorie:

Prinsipy umělecké tvorby.Výtvarné techniky a materiály. Různé postupy při uskutečňování výtv. projektu. Charakteristika malby.

* Praxe:

Aktivní malířská činnost. Zvládnutí výrazových prostředků ve formálmí rovině. Vlastní malířský výkon.

Požadavky k zápočtu:

Předložení školních a domácích prací zadaných v průběhu semestru,v předpokládaném rozsahu a na úrovni odpovídající studijnímu oboru.

Požadavky ke zkoušce:

Prezentace seminární práce - vypracování souboru přípravných skic a výsledných maleb. Teoretická dokumentace - záznamy a úvahy o aktuálních výstavách.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl výuky:

Rozvíjení výtvarného vidění, mýšlení a tvorby prostřednictvím malby.