Charles Explorer logo
🇬🇧

Graphic Design

Class at Faculty of Education |
O02321019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* řObsah

Klíčová slova:Dekorativní kompozice - rytmus - symetrie, asymetrie, harmonie, disharmonie, pohyb - bod, linie, plocha - stylizace

Teorie: Prostředky výstavby dekorativní kompozice; rytmus v přírodě a umění; elementární prvky výstavby dekorativní kompozice; čas a formální proměny;

Praxe:Tvorba dekorativní plochy, současné využití v grafickém designu; stylizace a skutečnost; materiály, techniky a výrazové prostředky; sběr, zkoumání a využití rozmanitých stylizovaných forem rozličných kultur minulosti i dneška (pedagogický deník); základy počítačové práce s obrazem - Photoshop;

Požadavky k zápočtu:Adekvátní úroveň všech semestrálních prací. 1) Praktické práce: a) cykly 2 řešení dekorativní plochy + obhajoby 2) Teoretické práce: min. 4 str. strojopisu budou bilancí studia, reflektující historii oboru užité grafiky a grafického designu v Čechách od 2. pol. 19. století do konce 1. republiky v kontextech proměn evropského umění - skupiny, školy, hnutí; (teoretická práce bude odevzdána do 30. dubna!)

Annotation

Basic elements of decorative composition. Rhythm in nature and art.

Materials, techniques and expressive means.